Tương lai thuộc về châu Á

ĐỒNG NAI |

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho Đồng Nai Cuối tuần ngày 4-8, TS PARAG KHANNA, tác giả cuốn sách The Future is Asian (Tương lai thuộc về châu Á) khẳng định niềm tin rằng “Châu Á là khu vực sẽ phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19”.

Click here to read article

Click here to download (PDF)

Stay Tuned for Updates

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.
We will never share your email with anyone.